Prosjekt:

Registrering av gjenstander Ny-Ålesund museum

Prosjektet har vært med på å sikre historiske gjenstander som en del av Ny-Ålesunds kultur- og driftskultur både innenfor industri som forskning

 

 

Det har tidligere vært en tilsvarende registrering, og gjennom dette prosjektet er det registrert 205 nye gjenstander, og revidert informasjonen på 200 gjenstander.

 

En har nå fått bedre oversikt over hvilke gjenstander som finnes i Ny-Ålesund, og også fått registrert gjenstander fra den tidlige forskningsperioden som tidligere ikke har vært prioritert. Alle registrerte gjenstander er tilgjengelig på digitaltmuseum.no hvor alle kan bla igjennom samlingen, og også komme med kommentarer.