Prosjekt:

Redusert bruk av miljøskadelige stoffer

LNS Spitsbergen har gjennom prosjektet redusert bruken av miljøskadelige stoffer og sørget for innlevering av rester til godkjent mottak

 

 

Prosjektet har vært et ledd i gjennomføring av ISO 14001 sertifisering ved LNS og blir etter avslutning av prosjektet ivaretatt gjennom daglig drift