Prosjekt:

Råtekontroll av taubanebukker i Longyearbyen

Kartlegging og kontroll av råteskader på taubanebukker

 

 

Gjennom prosjektet er nå 9 taubanebukker i Hiorthamn og ca 50 bukker i Longyearbyen undersøkt. Flere bukker har omfattende råteskader som er vanskelig å avdekke uten grundige undersøkelser. Gjennom prosjektet har NIKU forslag til hvilke tiltak som bør gjennomføres for å ivareta bukkene