Prosjekt:

Prosjekt Isfjorden

Svalbards miljøvernfond har gitt Aktiv i Friluft midler til søppelrydding i Isfjorden

 

Prosjekt Isfjorden gikk som planlagt. Vi fikk ryddet alle tre områdene (Kapp Smith, Bohemanneset, Tundraodden) som var planlagt pluss ett ekstra (innsiden av Flintholmen i Ekmanfjorden). Til sammen ryddet vi 22,5 kilometer kystlinje og fjernet 1,16 tonn søppel.

 

Å rydde inne i Isfjorden er ikke helt det samme som å rydde på Forlandet, men absolutt like viktig. Det er ikke alltid vekten/mengden som teller, men at vi får dekket et område, skapt en oversikt og markere det som ryddet. Hele Prosjekt Isfjorden er registrert i Rent Hav hos Marfo.

 

I tillegg til det faktum at vi har ryddet 22,5 km strandlinje og fjernet 1,16 tonn søppel, så ligger det også mye læring og informasjon i det vi gjør. Med Aktiv i Friluft sine ryddeprosjekter så får vi med oss fastboende som ser med egne øyne hvor alvorlig marint forsøpling er, de forteller det gjerne videre. I tillegg er vi flink å opplyse med info og bilder til resten av Longyearbyen, og også fastlandet for å skape engasjement om viktigheten rundt det å skåne miljøet og rydde det du ser når du er ute å vandrer.