Prosjekt:

Poster over Svalbards fugler

Posteren over Svalbards fugler er ment som et bidrag til å øke kunnskapen til fuglelivet hos de som bor på Svalbard, som et godt minne til de fugleinteresserte som besøkte Svalbard, og som et bidrag til naturfagsundervisningen i skole og barnehage som får posterne utdelt. Overskudd av salg av posterne bruker LoFF til fugleverntiltak på Svalbard. Et eksempel er fokus på vern av Adventdalsdeltaet og fuglelivet i nedre el av Adventdalen, et av de viktigste fugleområdene på Svalbard.»