Prosjekt:

POPjakt i skolen

Studie over pesticider og perfluorerte alkaliske stoffer i reinsdyr, i kombinasjon med engasjerte unge i Longyearbyen

 

 

Det finnes få studier over pesticider og perfluorerte alkaliske stoffer (PFAS) i reinsdyr. Vanligste kilden til disse stoffene er fra maten, og et samarbeidsprosjekt mellom UNIS og Longyearbyen var interessert i å finne ut hvor mye av disse stoffene som finnes i svalbardrein.

 

Reinsdyrprøver fra lokale jegere ble analysert, og reultatene viser at nivåene som ble funnet ligger langt under grensene som EU har satt som helseskadelige. Nivåene var også lavere enn tidligere funn i caribou fra andre steder i Arktis.

 

Elever fra ungdomsskolen og videregående skole var på besøk på laboratoriet på UNIS og deltok i anlaysearbeidet. Elevene ble satt inn i en forskers hverdag, og mange elever syns det var spennende å se hvordan kjemikere, biologer og miljøforskere jobber.

 

Fra prosjektet er det utviklet et studiemateriell som kan brukes av lærere og elever for å gi praktiske eksempler på hva kunnskapen i lærebøkene kan brukes til. Eksempler fra projsktet er brukt på alt fra grunnleggende kjemi, biologi og matematikk til hormonsystemer, CSI og dopingregler…

 

Svalbard miljøvernfond kan gi støtte til informasjonsprosjekt og kunnskapsformidling. Miljøvernfondet kan også støtte prosjekt som undersøker hva som forårsaker endringer i miljøet og prosjekt som omhandler høstbare arter på Svalbard. Svalbards miljøvernfond har støttet dette prosjektet med 80 000 kroner. Norsk institutt for luftforskning og UNIS har bidratt med analyseinstrument og personell.