Prosjekt:

Plakater med miljøinformasjon til turister

AECO har nå utarbeidet 4 plakater med tema fugler, dyreliv, lokalsamfunn og ansvarlig turisme

 

AECO – Association of Arctic Expedition Cruise Operators fikk støtte fra Svalbards miljøvernfond til å produsere infografikk og plakater med miljøinformasjon, primært rettet mot passasjerer på ekspedisjonscruisebåter. Målet er å opplyse turister om hvordan de kan bidra til å bevare Svalbards naturmiljø, kulturminner og kulturmiljø, gjennom større synliggjøring av blant annet noen av AECOs guidelines.

 

Økt kunnskapsnivå vil fremme hensiktsmessig oppførsel blant besøkende til Svalbard. Når turistene får en økt bevissthet rundt hva man bør og ikke bør gjøre, kan det dessuten bidra å skape høyere forventinger til at turoperatører følger anbefalinger og overholder regelverk.

 

Plakatene kan lastes ned fra denne siden.