Prosjekt:

Pelefundamenter og klimaendringer

Målet med prosjektet har vært å øke kunnskapen om fundamentering av strukturer på permafrost i Longyearbyen i et klimaendringsperspektiv

 

Det er utarbeidet et veiledningshefte som skal øke forståelse for hvilke effekter man kan vente i fremtiden, hva man skal se etter for å bedømme dagens tilstand og hvilke tiltak man kan iverksette.

 

Mange eldre og spesielt historiske bygninger i Longyearbyen ble bygget med begrenset eller fraværende (sammenlignet med dagens) ingeniørvurderinger med tanke på permafrostforhold.

 

Bruk av impregnerte trepeler for fundamentering av gamle og historiske bygninger er fraværende på Svalbard. I noen tilfeller vil råteskade på trepeler og påfølgende brudd av pelen se ut som setninger ved vurdering av bygningen.

 

Prosjekteringsstandard krever at det benyttes impregnerte trepeler for å hindre/utsette råteprosessen. Dette kravet eksisterte ikke tidligere og det var antatt at det kalde klimaet forhindret råte. Det er nå funnet at dette ikke er tilfellet, og at råte på trepeler definitivt har oppstått på Svalbard, på tross av kaldt klima.

 

For mer kunnskap se vedlagte veiledere.