Prosjekt:

Passive tools for monitoring endangered species in Svalbard

Passiv akustisk overvåkning utvikles til å bli et viktig verktøy for kartlegging og overvåkning av marine pattedyr

 

 

Gjennom dette prosjektet har Norsk polarinstitutt testet utstyr og dokumentert viktige leveområder for grønlandshval i Fram stredet. I samme område ble det også registrert Narhval i deler av året. Artene benytter den marginale issonen nord for Svalbard, men har den viktigste utbredelsen mellom Svalbard og Øst-Grønland.

 

Les mer i sluttrapport fra prosjektet.