Prosjekt:

Particulate and gaseous emissions of power generation at Svalbard – AtmoPart

Partikkelutslipp fra kraftstasjonene i Longyearbyen, Barentsburg, Svea og Pyramiden ble i dette prosjektet undersøkt ved hjelp av elektronmikroskopiske og spektroskopiske metoder

 

 

I følge prosjektleder Roland Kallenborn kan utslipp fra kraftstasjonene påvirke miljø og mennesker i nærområdet til anleggene. Fra partikkelutslipp fra kraftverket i Barentsburg ble det funnet betydelig utslipp av fosfor, i Longyearbyen var et høyt blyinnhold, mens Svea hadde høye nivå av kvikksølv. Utslippene er karakteristiske for teknologi og brennstoff (diesel/kull) i kraftverkene og kan benyttes for å spore kilde til luftforurensing.

 

Metoden i dette prosjektet anbefales videreført som et supplement til etablerte overvåkningsprogram for luftforurensing på Svalbard.