Prosjekt:

Oppussing og møbler til Bruktikken

Bruktikken er en gjenbruksstasjon drevet delvis på dugnadsbasis og delvis ved hjelp av lønn og støtte fra Longyearbyen Lokalstyre

 

Bygningen og lokalene Bruktikken drives fra bar preg av å være slitt, kalde og mangelfulle. Det ble derfor søkt om og innvilget midler for å pusse opp.

 

Midlene har blitt brukt til å sette inn ny dør, nytt hyllesystem samt ny fjernvarme i Bruktikken. Trappen til Bruktikken har også blitt reparert.

 

Prosjektet har ført til at Bruktikken kan ta imot flere gjenstander til ombruk samt ta imot besøkende på en trygg og kundevennlig måte. Dette gir større gjenbruk i Longyearbyen, som gjør at det oppstår mindre avfall.

Populariteten til Bruktikken er stadig økende, noe som viser at befolkningen er godt fornøyd med tilbudet.