Prosjekt:

Oppryddig av oljeforurenset grunn i Colesbukta

Våren 2008 fikk Norges Geotekniske institutt (NGI) 200 000 kroner i støtte fra Svalbards miljøvernfond til å utføre en miljøteknisk undersøkelse i Colesbukta. Prosjektet omfattet også utarbeidelse av forslag til tiltak for opprydding av oljeforurenset grunn

 

Forurensningen som er undersøkt er i tilknytning til to skipsskrog som antas å ha blitt benyttet til oljelagring i perioden 1965 – 1987.

 

Rapporten sier at området bærer tydelig preg av sterk oljeforurensning. Jorden har sort misfarging nordvest for skipsskrogene og rundt tresvillene øst for skips­skrogene. Sammenlignet med tidligere undersøkelser har ikke forurensningen blitt betydelig redusert, med unntak av mengden fri fase olje som nå er noe mindre. Den påviste oljeforurensningen har ingen negativ helseeffekt for mennesker, men kan utgjøre en spredningsfare til resipienten Isfjorden. Det er også en del skjemmende skrot på stedet som bør fjernes. Basert på de utførte undersøkelsene har rapporten gitt forslag til mulige tiltak. NGI sier videre at før eventuelle tiltak iverksettes, må imidlertid kilden stanses. Dette innebærer at alle tanker må tømmes og rengjøres for olje.

 

Colesbukta er lokalisert ved Isfjorden, midt mellom Longyearbyen og Barentsburg, like ved den tidligere russiske bosetningen Grumantbyen. Colesbukta var opprinnelig en hvalfangststasjon som etter andre verdenskrig har blitt benyttet til utskipningshavn for kull fra den russiske gruvebyen Grumant. Havnen ble tatt ut av bruk ved nedleggelse av Grumant i 1963. Fram til 1988 er det drevet omfattende prospektering etter kull på området. Det ble også oppdaget små mengder olje ved boring ved Kapp Laila på vestsiden av bukta.