Prosjekt:

Opplev Arktisk natur – bærekraftig bruk av naturen

Visit Svalbard AS har fått støtte til å lage informasjonsfilm om bærekraftig bruk av naturen

 

Hvis alle søker det uberørte, vil det til slutt ikke være noe uberørt igjen. Dette er hovedbudskapet i Visit Svalbards nye film, produsert med støtte fra Svalbards miljøvernfond. Filmens formål er å forberede gjestene som kommer på hvordan de kan oppleve Svalbard på en mer bærekraftig måte, og samtidig tiltrekke oss de gjestene som ønsker bærekraftige opplevelser.

 

Filmen varer i 6 minutter og har fått svært god respons fra både fastboende og besøkende.

 

Prosjektet ble effektivt gjennomført i samarbeid med Zinc Media. Samarbeidet var helt avgjørende for å få til profesjonaliteten vi ønsket i filmen og for at det rette budskapet skulle komme tydelig frem. Filmteamet lot seg påvirke av vår flotte natur og filmet mye mer enn de fikk betalt for, og alt materialet eies av Visit Svalbard.

 

Filmen skal gi tilreisende og lokale informasjon om bærekraftig bruk av naturen og på den måten bidra til bevaring av naturmiljøet og kulturminner på Svalbard. Filmen skal også bidra til at vi tiltrekker oss den riktige gjesten, som ønsker å oppleve Svalbards natur på en ansvarlig måte, som ikke går på bekostning av naturmiljøet.

 

I tråd med prioriteringene fra Klima- og miljødepartementet for 2023, vil prosjektet bidra til:
• at reiselivet på Svalbard er i tråd med miljømålene for Svalbard og kanaliseres til områdene rundt de større lokalsamfunnene i Isfjorden-området
• å øke kunnskapen om klimaendringenes virkning og/eller den samlede belastningen av menneskelig aktivitet på naturmiljøet og kulturminner
• å fremme tiltak for å ivareta kulturminner

 

filmen kan sees her:

https://www.facebook.com/svalbard.norway/videos/1412170179363518