Prosjekt:

Oppgradering av skilt i Ny-Ålesund

De nye skiltene forteller om freda bygg, vitenskapelige stasjoner og natur, og har et design som passer inn i natur- og kulturmiljøet i Ny-Ålesund

 

 

Det er Arkeoplan som har utarbeidet designet og produsert skiltene, mens Kings Bay har skrevet tekst, utformet kart og valgt ut bilder og illustrasjoner. Teksten på skiltene er på norsk, engelsk og tysk.

 

Det er tatt utgangspunkt i den eksisterende informasjonssti-traseen og en har utformet nye skilt til de ulike lokalitetene, samt føyd til nye stopp der det var naturlig. Til sammen er det satt ut 13 skilt fordelt rundt i byen. Skiltene er informative både for turister, og også andre besøkende og forskere som kommer til Ny-Ålesund.

 

Skiltene er støttet av Svalbards miljøvernfond.