Prosjekt:

Oppgradering av Lomdammen, LoFFhuset og Laguna

De tre tre lokalitetene Lomdammen, LoFFhuset og Laguna er nå oppgradert.

 

Vannstanden i Laguna er sikret mot uttørking ved at vannledning fra Flyplassbekken er operativt. Dette gir høyere hekkesuksess på øyene i Laguna.

 

LoFFhuset har blitt mer attraktivt gjennom de nye benkene, og har fått et visuelt løft og det er mer behagelig å oppholde seg der.

 

Lomdammen har fått ei øy til. En håper nå at flere arter begynner å hekke på denne øya, for eksempel ærfugl.