Prosjekt:

Ocean Hope – Små hytter av søppel

Med søppel fra Sysselmannens strandryddingstokt har Solveig Egeland bidratt til å sette fokus på marin plastforurensing rundt Svalbard

 

 

I 2014 ble det i løpet av to uker plukket 90 kubikkmeter med søppel på Sysselmannens strandryddingstokt. Kunstneren Solveig Egeland har benyttet avfallet til en kunstinstallasjon i sjøområdet til Longyearbyen. Prosjektet ønsket å sette fokus på at det nytter å plukke søppel, det at gjenvinning er mulig og at det må skapes en holdningsendring og tilføres kunnskap slik at mengden plastsøppel i havet reduseres. Dette er den fjerde hytta i Ocean Hope og tilsvarende prosjekter ble gjennomført på, Utsira i 2011, Lista i 2012 og på Hvaler i 2013.

 

Solveig Egeland sier selv dette om prosjektet:

 

«Ocean Hope handler om å omdanne farlig søppel til tankevekkende hytter som publikum kan ha glede av å bruke. På den måten kan vi lære at det finnes håp(gjennvinning). Selv om søppelet får en ny betydning vil det ikke miste sin identitet. Ved å studere veggene i hytta, vil man samtidig se hva som driver i land langs strendene på Spitsbergen. Det meste av dette stammer fra fiskerinæringen. Vi ønsker gjennom Ocean Hope å gjøre folk oppmerksomme på konsekvensene av hvordan plast på avveie påvirker naturen og økosystemet vårt».

 

Søppelhytta» på Svalbard er symboltung, har skapt diskusjon, ettertanke og blitt et naturlig turmål i byen. Opprinnelig plan var at hytta skulle rives høsten 2014, men en gruppe lokale ildsjeler har sørget for at hytta skal stå ett år lenger. Les rapporten, se bildene og ta en tur til hytta.

 

Prosjektet fikk også en tilleggsbevilgning på 50 000 kroner i 2014 (Prosjekt 14/52)

 

 

Besøk nettsiden til Ocean Hope