Prosjekt:

Ny-Ålesund by- og Gruvemuseum

Høsten 2011 fikk Kings Bay AS midler fra Svalbards miljøvernfond til et forprosjekt for modernisering av utstillingen til museumet i Ny-Ålesund.

 

 

Forprosjektet hadde som mål å kartlegge omfang og kostnad på å fornye den eksisterende utstillingen fra 1988, som bærer preg av behov for modernisering og mer utfyllende informasjon.

 

Forprosjektet ble gjennomført av LPO arkitekter i Longyearbyen i nært samarbeid med Kings Bay AS.

 

Fra Kings Bay AS var de fysiske rammene for utstillingen fastsatt før forprosjektet startet ved at eksisterende bygning, som er automatisk fredet, fortsatt skal benyttes som museum. I forkant av prosessen ble det ytret ønske om å få en helthetlig utstilling med sammenheng mellom museet og informasjonssenteret.

 

Kings Bay AS mener rapporten fra forprosjektet er godt gjennomarbeidet og foreslår kreative og gjennomførbare løsninger. Det legges opp til en utstilling som bygges opp i kronologisk rekkefølge, fra starten på etableringen ved Kongsfjorden, gruvetiden, ulykkene og omleggingen til et moderne forskningssamfunn. Det eksisterende informasjonssenteret vil bli en naturlig avslutning på utstillingen, sammen med oppdatert informasjon om pågående forskning. Ny-Ålesunds luftfartshistorie foreslås presentert i andre etasje i bygningen.

 

Se hele rapporten fra forprosjektet i vedlagte dokument.

 

Totale kostnader i forprosjektet var kr 105 000, Svalbards miljøvernfond har bidratt med kr 70 000.