Prosjekt:

Minnemarkeringer for Hanna Resvoll-Holmsen

Norsk Polarinstitutt fikk midler til å lage utstilling og seminar om Hanna Resvoll-Holmsens arbeid på Svalbard

 

Botanikeren Hanna Resvoll-Holmsen var den første kvinnelige forskeren på Svalbard. Hun sørget for fredning av enkelte arter og banet vei for kvinner i polarforskningen og i akademia. I 1927 ga hun ut en klassiker i botanikk: «Svalbards flora», og hun var den første naturforskeren som brukte fargefoto for å dokumentere plantelivet der. Arbeidet hun var med på under sine opphold på Svalbard regnes som starten på Norges vitenskapelige innsats på øygruppen og medvirket til at Svalbard ble norsk.

 

Norsk Polarinstitutt og Svalbard museum gikk sammen for å hedre Resvoll-Holmsen, 150 år etter hennes fødsel. Dette ble markert på flere måter, men først og fremst med utstilling på Svalbard museum og en foredragsserie på Forskningsparken i Longyearbyen i regi av Norsk Polarinstitutt. Svalbards miljøvernfond støttet disse aktivitetene.

Utstillingsåpningen trakk et publikum på 64 personer, og under seminaret var det 78 personer i salen. Markeringene skjedde 19. september 2023. I perioden 19. september til 29. oktober var det 3039 besøkende på Svalbard museum. Temaene i seminaret og i utstillingen omfattet botanikk, feltarbeid, foto og naturvern/politikk, og hensikten var å skape økt bevissthet om Svalbards historie, rolle og sårbarhet i dag hos det allmenne publikum.

 

Det var flere «spin-offs» av markeringene i Longyearbyen (medieoppslag, Kulturnatt i Tromsø) som bidro til å øke bevisstheten rundt øygruppas natur til et interessert publikum.

Et uventet resultat kom da det ble vist foto av modne multebær på Svalbard i år. Dette bidro til at det ble oppslag i Svalbardposten som fokuserte på naturens sårbarhet og at all flora, unntatt sopp, tang og tare, er fredet.