Prosjekt:

Miljøvennlig havnebygg i Longyearbyen

Longyearbyen lokalstyre, Bydrift KF har fått utredet muligheten til å bygge passivhus knyttet til kontor og lagerbygg i arktiske strøk. Rapporten konkluderer med at det er lønnsomt å bygge kontorbygg som passivhus, men ikke lagerbygg

 

 

Energisituasjonen i Longyearbyen er usikker. Både i et økonomisk- og miljøperspektiv kan det føre til besparelser å se etter andre alternativer enn kun fjernvarme fra kull til oppvarming.

 

Alternativer som sjøvarmepumpe bør vurderes. Ved valg av sjøvarmepumpe bør det vurderes om bygningsmassen for øvrig på havnen kan nyttegjøre seg det, samtidig bør fremtidig utbygging av havneområdet kartlegges, slik at man kan tilpasse installasjonen best mulig etter det langsiktige behovet.

 

Rapporten konkluderer med at det er lønnsomt å bygge kontorbygg som passivhus, men ikke lagerbygg. Konklusjonen er basert på en LCC vurdering, det vil si en livssykluskostnadsvurdering av et tenkt prosjekt. I en LCC-vurdering tar man for seg alle investeringskostnadene samt drift- og vedlikeholdskostnadene i hele byggets levetid. Når man gjør en slik analyse viser det seg at det å investere litt mer i bygningskroppen gir reduserte drift- og vedlikeholdskostnader i bygget driftsperiode. Dette totalt viser at det er lønnsomt å bygge passivhus i arktiske strøk. De valg som gjøres i for- og detaljprosjektet vil så avgjøre om passivhus er et foretrukket alternativ.

 

Svalbards miljøvernfond bidro med 50 000 kroner til et forprosjektet for å utrede mulighetene for å bygge passivhus/lavenergihus i et Arktisk klima, sett opp mot et livssyklusperspektiv. Vilkåret for tildelingen var at kunnskap om passivhus skal bli gjort tilgjengelig for alle som skal oppføre bygg i Longyearbyen.