Prosjekt:

Miljøvennlig energiforsyning i Longyearbyen

Prosjektet har hatt som hovedformål å arrangere et seminar om fremtidens energisituasjon

 

 

Både industri, forskningsinstitutter og universiteter var invitert til å delta med sine ideer om mulighetsrommet rundt forskjellige teknologier som kan spille en viktig rolle i fremtidens energisystem i Longyearbyen. Seminaret gikk over to dager med ca. 150 deltakere og ble arrangert på UNIS. Medarrangør var UNIS, UiB og Lokalstyret med finansiering fra Svalbard Miljøvernfond, Longyearbyen Lokalstyre og Enova samt egeninnsats fra SINTEF og andre deltakere.

 

NRK Ekko hadde et radioprogram om temaet i etterkant av seminaret hvor SINTEF forskerne Gunnar Sand, Anders Ødegård og Tommy Mokkelbost deltok.

 

Dette ble sendt 13. juli 2017 og kan høres her:
https://radio.nrk.no/serie/ekko-gjenhoer/MDSP29013917/13-07-2017#t=32s