Prosjekt:

Miljøstyring i Longyearbyen

Arctic Safety har gjennom dette prosjektet styrket den lokale kompetansen for innføring av miljøledelsessystem hos virksomheter på Svalbard

 

 

Virksomheter som innfører miljøedelsessystem tar et tydelig ansvar for hvordan de påvirker sine omgivelser gjennom systematisk arbeid forankret i styringssystem og HMS arbeidet. I dette prosjektet har mange virksomheter fått kunnskap om ulike system som Miljøfyrtårn, Svanemerket og ISO 14001.

 

Prosjektet har også resultert i at flere bedrifter på Svalbard blir oppmerksom på og tar miljøansvar.