Prosjekt:

Miljøstasjon til Isfjord Radio

Isfjord Radio har installert en miljøstasjon med papp-presse og glassknuser. Tiltaket medfører mindre søppelvolum og reduserer CO2-utslippet knyttet til transportturer med 50%

Foto: Basecamp Spitsbergen

 

Isfjord Radio er lokalisert på Kapp Linne ved Isfjorden, ca 90 km i luftlinje fra Longyearbyen. Anlegget driftes av Basecamp Spitsbergen og opereres som hotell med tilhørende restaurant. All transport av folk, varer og avfall gjøres via Polarsirkel om sommeren og med scooter om vinteren.

 

Basecamp Spitsbergen er sertifisert som Miljøfyrtårn og tiltaket medfører en stor forbedring i mengde CO2-utslipp forbundet med søppelhåndtering.

 

Se vedlagte rapport for mer informasjon om miljøstasjonen.

 

 

 

Miljøstasjonen er ferdig montert. Foto: Basecamp Spitsbergen.