Prosjekt:

Miljøstasjon – forprosjekt

Forprosjekt med forslag til miljøstasjon i Svalbardbutikken

 

 

Svalbardbutikken har utredet muligheten for å bygge et miljøpunkt hvor kundene kunne levere glass, metall, bokser, EE avfall, lysstoffrør og brukte klær og sko for gjenbruk. Fremtidig løsning for pant ble også vurdert. LPO arkitekter, Sweco og Tomra har bistått butikken i arbeidet.

 

Forslaget til miljøstasjon er vurdert av styret for Coop – Svalbard og Coop har nå besluttet og ikke å realisere forslaget da det ikke lenger passer inn i nye planer for ombygging av Svalbardbutikken.