Prosjekt:

Miljøfyrtårn – Svalbardposten

Svalbardposten er godkjent som Miljøfyrtårn!

 

 

Svalbardposten har innført nye og konkrete målstandarder for miljøtiltak internt og eksternt gjennom godkjenningen som Miljøfyrtårn. Kravene som stilles gjennom Stiftelsen Miljøfyrtårn er implementert i HMS-programmet/internkontroll til Svalbardposten.

 

Målet er å skape økt oppmerksomhet på indre og ytre miljø, få ned forbruket av avfall, herunder papir, samt å produsere verdens nordligste avis på en mest mulig miljøvennlig måte.