Prosjekt:

Miljøfyrtårn – Svalbard Wildlife Expeditions

Svalbard Wildlife Expeditions ønsket å la seg sertifisere under den nasjonale Miljøfyrtårnordningen. Miljøfyrtårnsertifisering er et synlig bevis på at en virksomhet har etablert og benytter gode prinsipper for miljøstyring og at virksomheten kan dokumentere konkrete miljøforbedrende tiltak.

Arbeidet er gjennomført, og denne sertifiseringen vil gi langsiktig, konkret, målbar og dokumentert miljøeffekt.