Prosjekt:

Mikroplastfiber i sjø fra bosetningene på Svalbard

Coraballen fungerte ikke. Den enkleste måten å begrense utslipp av mikroplast fra avløp vil sannsynligvis være å unngå bruk av syntetiske tekstiler

Coraballen

 

Utslipp av mikroplast via avløpsvannet fra Longyearbyen er betydelig; flere titalls millioner partikler årlig. Det meste er fiberpartikler, men også en del fragmenter.

 

I motsetning til tidligere studier i Adventfjorden ga ikke eksperimenter med blåskjell indikasjoner på mikroplast i sjøvannet i fjorden. Dette kan skyldes enten at det meste av mikroplasten som slippes ut i fjorden i liten grad suspenderes i vannmassene, men enten flyter på vannoverflaten, eller synker til bunns.

 

Cora-ballen som ble testet ut ga ingen registerbar effekt på utslippene av mikroplast. Store variasjoner mellom prøvene kan ha overskygget en eventuell effekt siden en ikke målte innholdet av fiber direkte ved avløpet på vaskemaskinene.

 

Prosjektet har bidratt til økt kunnskap om utslipp av mikroplast til miljøet som skyldes vask av syntetiske tekstiler, både generelt og spesielt når det gjelder bosetninger på Svalbard.

 

Det har også vist at det er komplisert å redusere slike utslipp ved bruk av filtere eller andre tekniske innretninger. Den enkleste måten å begrense utslipp av mikroplast fra avløp vil sannsynligvis være å unngå bruk av syntetiske tekstiler.