Prosjekt:

Merking av gruveområdet i Ny-Ålseund

Merking av gruveområdet i Ny-Ålesund er gjennomført

 

 

Kings Bay AS har utarbeidet og produsert skilt for merking av gruveområdet som skal bidra til bedre formidling av historien til Ny-Ålesund. Skiltene skal gi besøkende og fastboende en bredere kunnskap om de fysiske restene etter gruvetida.

 

I vedlagt sluttrapport er det oversikt over de seks skiltene som er produsert. Tema er kull, etablering av Kings Bay AS, den første prøvedrifta, verdenskrig og andre driftsperiode fra 1945 til 1963. I tillegg er det utarbeidet et oversiktskart over gruveområdet og plassering av skiltene.