Prosjekt:

MARine Plastic pollution in the Arctic (MARP)

Miljøvernfondet har støttet utarbeidelsen av en film som setter fokus på marin forsøpling i arktis

 

Filmen er tenkt brukt som del av en større kampanje for å sette fokus på problemet med marint søppel i det arktiske miljøet. Kampanjen ønsker å forandre hjerter og sinn hos publikum, samt regjerings- og forretningspolitikk i en internasjonal skala.

 

 

Se filmen her:

https://www.youtube.com/watch?v=-qDzicROpaM