Prosjekt:

Marin mikroplastikk i sedimenter på Svalbard

Havforskningsinstituttet har undersøkt forekomsten av mikroplastikk i sedimenter og dyr i Adventfjorden

Prøver tas fra avløpsvannet i Longyearbyen. Foto: Havforskningsinstituttet

 

Undersøkelsen viser at selv i områder med små bosetninger og langt fra de store befolkningssentra, foregår det en kontinuerlig forurensning av det marine miljøet med mikroplast. I motsetning til plastsøppel som finnes flytende i havet og på strendene, så er ikke mikroplast synlig for det blotte øyet. Mikroplast kan imidlertid ha langt alvorligere effekt på økosystemet.

 

Det er et mål at prosjektet skal bidra til en større bevisstgjøring rundt behandling av plastavfall og bruken av plast generelt.

 

 

Lenker:

Kronikk: Mikroplast i Adventfjorden, Svalbardposten 19.02.16