Prosjekt:

Lokal biotop ved Laguna ved Campingplassen

Tilrettelegging av lokale biotop Laguna er gjennomført

 

Gravearbeidene er gjort, selve effekten av tilretteleggingen vil bli synlig de nærmeste somrene.

 

Skiltmateriell og benker er produsert og satt opp.

 

Området er godt merket og sluttrapporten konkluderer at gjennom merking er det kommet med fokus på områdets kvaliteter og flere stopper for å se hva som finnes i Laguna.

 

Svalbards miljøvernfond bidro med kr 48 000 i prosjektet.