Prosjekt:

Legemidler i det marine miljøet rundt Longyearbyen

I det siste har det vært et økt fokus på utslipp av legemidler fra menneskelig og veterinær bruk. Det har vist seg at flere legemidler kan ha en negativ effekt på marine organismer

Universitetet i Tromsø har undersøkt avløpsvann og sjøen i Longyearbyen for legemidler. Prosjektet har levert en rapport, som sier at selv ved så lavt befolkede byer som Longyearbyen er det mulig å finne legemiddelrester i miljøet. Legemiddelrestene fraktes med avløpsvannet ut i Adventfjorden, der de kan påvises. Konsentrasjonen som er funnet i fjorden er lavere enn at man kan forvente har en akutt effekt på marine organismer, men per i dag er kunnskapen liten om langtidseffekter av lave konsentrasjoner av legemidler på marine organismer.

 

Resultatet i prosjektet er at de fleste legemidlene som ble undersøkt fant man igjen i avløpsvannet, noe som viser at de ender opp i havet. I havet er fornynningen stor, men selv her finner man igjen noen av de meste brukte legemidlene.

 

Prosjektet konkluderer med at det er svært lite sannsynlig med noen umuddelbar effekt på miljøet som følge av utslipp av de legemidlene som prosjektet har undersøkt. Rapporten sier likevel at man ikke kan utelukke langtidseffekter.

 

Høsten 2008 fikk Universitetet i Tromsø 100 000 kroner til prosjektet og rapporten kan du lese nedenfor.