Prosjekt:

Kurs i hundehold og kurs om Etikk i hundekjøring

Longyearbyen Hundeklubb har nå gjennomført to kurs i henholdvis "sledehundekjøring, etikk og hundehold" og "Skadeforebygging, undersøkelser og behandling av hund"

 

Les mer om prosjektet i vedlagte rapport.