Prosjekt:

Kortreist betong på Svalbard

Kan lokale forekomster av stein benyttes i betongproduksjonen på Svalbard?

Innsamling av steinmaterialer i Bolterdalen på Svalbard. Foto: SINTEF Byggforsk

 

SINTEF har sammen med Multiconsult gjennomført FoU-prosjektet «Kortreist betong» med tilknytning til betongproduksjon på Svalbard.

 

Ved produksjon av betong på Svalbard i dag fraktes alle delmaterialer, med unntak av vann, med båt fra fastlandet. Prosjektet ble igangsatt for å avklare om det var mulig å benytte lokale forekomster av grovt tilslagsmateriale (steinfraksjonen) til betongproduksjon på Svalbard.

 

Hovedmålet med prosjektet har vært å undersøke om det lokale steinmaterialet er av en slik kvalitet at det kan benyttes til produksjon av ikke alkalireaktiv og frostbestandig betong ved å benytte Norcem Standard FA sement. Prosjektet startet i september 2014 med innsamling av stein fra Bolterdalen, Longyeardalen og Svea. Steinen fra de tre lokasjonene har vært igjennom omfattende prøving ved SINTEF.

 

Resultatet av laboratorieprøvingen har vist at alkalireaktivitet ikke utgjør noe problem for betong produsert med den aktuelle steinen, forutsatt at det benyttes sement tilsatt flyveaske (Norcem Standard FA sement). Men prøvingen har også vist at betongen neppe kan gjøres frostbestandig. Dette innebærer at bruken av tilslaget i praksis må begrenses til betong som ikke vil bli utsatt for fryse-/ tinevekslinger i kombinasjon med saltvann. For all annen betong på Svalbard vil frostbestandighet i praksis neppe være noen problemstilling.

 

Den miljømessige gevinsten ved å benytte lokale steinmaterialer ligger i at mengden tilslagsmaterialer som må fraktes fra fastlandet blir halvert. Fortsatt må sandtilslaget fraktes fra fastlandet (utgjør ca. halvparten av tilslagsmengden ved produksjon av betong), men CO2 avtrykket for betong produsert på Svalbard vil bli redusert dersom man kan produsere steintilslaget lokalt.

 

Den miljømessige gevinsten forutsetter at det etableres uttak av grovt tilslag i Longyearbyen, som knuses og bearbeides lokalt, slik at det blir egnet til den stedlige betongproduksjonen. Prosjektet har ikke omfattet en nærmere vurdering av praktiske og formelle sider ved uttak og produksjon av steintilslag ved Longyearbyen.

 

Omlag halvparten av prosjektets finansiering kommer fra Svalbard Miljøvernfond. Andre bidragsytere er Store Norske Spitsbergen Kullkompani, LNS Spitsbergen, Veidekke, Longyearbyen Lokalstyre og Norsk Betongforening samt SINTEF og Multiconsult.