Prosjekt:

Kartlegging av ukjente miljøgifter på Svalbard

Sintef Ocean har fått midler til kartlegging av ukjente miljøgifter på Svalbard

 

Det ble gjennomført screening av miljøprøver fra Kongsfjorden, prøvene viste ulike miljøgifter som ikke før er påvist i biota i området. Resultatene er publisert i en vitenskaplig publikasjon, og et sammendrag på norsk er vedlagt rapporten.

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969722081591

 

Lisbet Sørensen, Sonja Schaufelberger, Amaia Igartua, Trond R. Størseth, Ida Beathe Øverjordet,
Non-target and suspect screening reveal complex pattern of ontamination in Arctic marine zooplankton, Science of The Total Environment, Volume 864, 2023, 161056, ISSN 0048-9697,
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.161056.

 

Prosjektet ble gjennomført i hovedsak som planlagt. Det ble utført screening av ukjente miljøgifter samt analyse av utvalgte kjente miljøgifter i prøver som var hentet inn i Kongsfjorden i et annet prosjekt. Det ble ikke utført screening i prøver fra Longyearbyen, da det kun var en prøve tilgjengelig på tidspunktet. Norsk Polarinstitutt skulle utføre analyser av kjente miljøgifter, men fikk ikke utført dette innen prosjektperioden var over, så dette ble gjort av SINTEF Ocean.

 

Vi har vist at det er mulig å analysere miljøgifter i små biotaprøver (100 mg størrelse mot tradisjonelle 5+ gram), noe som er direkte relevant for miljøforvaltningen. Vi fant en rekke ulike miljøgifter i dyreplankton og krepsdyr gjennom bredspektret screening analyser som ikke er på listen over kjemikalier som vanligvis analyseres ved målrettet analyse. Vi påviste også både tradisjonelle miljøgifter og nye miljøgifter ved analyse med kjente standarder, inkludert plastkjemikalier og legemidler. Nivåene varierte stort mellom arter av dyreplankton og krepsdyr, noe som er relevant for kartleggingsanalyser.