Prosjekt:

Kartlegging av terrengstabilitet rundt Longyearbyen

Resultatene fra prosjektet viser at at store deler av landskapet i og rundt Longyearbyen er i bevegelse

 

 

Områdene rundt Longyearbyen inneholder infrastruktur og mange kulturminner, spesielt knyttet til den tradisjonsrike gruveindustrien. Mange av disse kulturminnene ligger i bratte skråninger slik at kontroll og oppsyn er vanskelig. Et varmere klima vil medføre at det aktive laget blir tykkere og permafrosten varmere. Dette vil øke risikoen for setninger og skred i terrenget, noe som kan skade infrastruktur.

 

I 2016 utførte Multiconsult på vegne av NVE en skredfarekartlegging av utvalgte områder rundt Longyearbyen. Basert på dette arbeidet ble det utarbeidet kart over ulike faresoner relatert til ulike skredtyper. I dette prosjektet har en benyttet en moderne fjernmålingsmetode, radar interferometri (InSAR), hvor bilder tatt fra en radarsatellitt kombineres slik at man kan måle endringer i terrengets overflate med stor presisjon. Denne rapporten beskriver metoder og resultater fra en analyse basert på nyere bilder fra radarsatellittene TerraSAR-X, Radarsat-2 og Sentinel-1 fra perioden 2009–2017.

 

En feltkampanje har vært utført i september 2017 for å validere resultatene. Her ble det også benyttet ubemannede fly for å lage detaljerte overflatemodeller, samt samlet inn observasjoner fra in-situ målingsinstrumentene som tidligere er installert ved Gruve 2. Uundersøkelsene dokumenterer bevegelser av skråninger, samt infrastruktur rundt og i Longyearbyen.

 

Les mer i vedlagte rapport.