Prosjekt:

Jubileumsutstilling Walter Wellman – 100 år

I 2009 var det 100 år siden Walter Wellman forsøkte å nå Nordpolen med luftskip

 

Wellmann gjorde tre forsøk på å nå Nordpolen med luftskip, i 1906, 1907 og 1909. Alle tre forsøkene var med utganspunkt fra Virgohamna på Danskøya på nordvest Spitsbergen. Spitsbergen Airship Museum åpnet en jubileumsutstilling for for å markere 100 års jubileet.

 

I kulturminneåret 2009 fikk Spitsbergen Airship Museum 77 000 kroner i støtte fra Svalbards miljøvernfond for å etablere jubileumsutstillingen. Etter museets egen vurdering har utstillingen vært en suksess!

 

Besøk nettsiden til Spitsbergen Airship Museum