Prosjekt:

Jakt på svalbardrein – hva er naturlige grenser for fellingsområdene?

Kunnskap om områdebruken til jaktbare bestander er viktig for å nå målet om forvaltning på bestandsnivå.

 

 

Jakt på svalbardrein blir gjennomført for rekreasjonsformål og foregår innenfor definerte fellingsområder som per i dag er fastlagt uten dokumentert kunnskap om den naturlige avgrensinga til bestandene. Formålet med studiet var å evaluere dagens inndeling av fellingsområder for svalbardrein på Nordenskiöldland ved bruk av GPS-data fra merka simler.

 

Resultatene viser at det var stor forskjell mellom fellingsområdene i hvor godt avgrensningen av områdene sammenfaller med områdebruken til GPS-merka simler. Simler merket i Sassen og Diabas viste stor tilhørighet til områdene. Simler merket i Grøndalen og Hollenderdalen brukte i stor grad felles områder. Det er også utstrakt kontakt mellom simler i Colesdalen og Reindalen vinterstid der vandringene skjer gjennom områder utenfor forvaltningssonene (Semmeldalen og Skiferdalen).

 

For mer informasjon, last ned rapporten.