Prosjekt:

Istandsetting vei Huset – Sverdrupbyen

Veien fra Huset til Sverdrupbyen er istandsatt

Veistrekningen fra Huset til Sverdrupbyen og Arbeidermesse Vest er satt i stand slik at den ikke blir ødelagt av smeltevann om våren.

 

Dette gjør slik at Arbeidermesse vest ikke blir utsatt for ytterlige skade av smeltevannet.

 

Svalbards miljøvernfond har bidratt med kr 50 000 til dette arbeidet.