Prosjekt:

Istandsetting av daganlegget Gruve 2B

Prosjektet har gått ut på å restaurere Gruve 2B

 

Gruve 2 B var forlengelse av gruve 2 A som var i drift fra 1913 til 1937. Gruve 2B var i drift fra 1937 og fram til 1968. Da produksjonen i gruve 2 A ble stoppet i 1937 ble det bygd et nytt daganlegg oppe i fjellsiden litt sør for Nybyen. Daganlegget består av kulltipp, verksted, smie skeideanlegg, silo og lasteanlegg. Fra veien opp mot Nybyen og til anlegget var det heisbane.

 

Daganlegget er at av de best bevarte gruveanleggene som ble bygd før andre verdenskrig. Det har siden nedleggelsen blitt utført en sporadisk vedlikehold av anlegget. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS (SNSK) ønsket i samråd med kulturminne avdelingen hos Sysselmannen å starte et større vedlikeholdsprogram for å hindre ytterlig forfall av anlegget.

 

Det som har blitt gjort er rydding av lasteanlegget, reparasjon av vinduer, trapper, vegger og tak i nedre del av daganlegget.

 

Les mer i vedlagte rapporter.