Prosjekt:

Isolering av klubbhus

Enkelt ENØK- prosjekt i klubbhuset til Longyearbyen hundeklubb.

 

 

I prosjektet er det gjennomført tettinger, utskifting av dør og vindu og ikke minst omorganisering av bruken av varme og kalde rom. Klubben forventer at tiltakene bidrar til redusert bruk av strøm til oppvarming av bygningen.

 

Mer informasjon og bilder i sluttrapport fra prosjektet.