Prosjekt:

Innføring av fremmede arter til Svalbard

Frø og mosefragmenter på sko bidrar til innføring av fremmede arter på Svalbard

 

 

Prosjektrapporten viser at de fleste som ankommer Svalbard tar med seg frø og mosefragmenter på skoene – uansett om de kommer med fly eller båt. I tillegg innføres det også en del organismer med cargo. I følge prosjektleder Inger Greve Alsos er det svært resurskrevende å bli kvitt fremmede arter som har etablert seg, men det skal forholdsvis lite til for at tilreisende selv kan bidra til å hindre problemet i å oppstå ved å rengjøre sko og utstyr.