Prosjekt:

Informasjonstavler fugler og dyr – Kyststien

Svalbards miljøvernfond har gitt midler til informasjonstavler

 

Tilbakemeldinger fra publikum sier at de liker plakatene. At de er informative og at tegningene er vakre og troverdige. Plasseringen er langs Kyststien fra LoFFhuset til Bjørndalen, på bygninger, vindskjul og plassert på stolper av drivtømmer. For turgåere som beveger seg langs Kyststien, er plakatene en kilde til kunnskap om de vanligste dyreartene i det lokale miljøet. Det er grunn til å anta at dette bidrar til økt kunnskap om lokalt dyreliv. Vi registrerer at organisert turer for turister aktivt besøker informasjonspunktene.