Prosjekt:

Hva spiser egentlig svalbardrypa?

Pilotprosjektet har testet muligheten for å bruke DNA analyse av rypeavføring til å studere rypediett

Foto: Nicolas Lecomte