Prosjekt:

Hva skal vi gjøre etter kullet?

Svalbards miljøvernfond har gitt midler til Ungt Entrepenørskap i Troms

 

Alle elevene i grunnskolen og på videregående har jobbet med aktuelle og relevante problemstillinger knyttet til Bærekraft på Svalbard. Elevenes kompetanse og fokus på å finne løsninger relatert til bærekraft og klimaendringer har økt.

 

Prosjektet har også klart å knytte relasjoner mellom skolen, næringslivet og fagmiljøer (FN-sambandet, Norsk polarinstitutt).

Ungt Entreprenørskap i Troms er svært fornøyde med prosjektet slik det ble. Til tross for flere utsettelser grunnet covid, så er vi veldig glade for at vi ventet til vi kunne gjøre prosjektet fysisk som opprinnelig planlagt. Vi er veldig fornøyde med det faglige innholdet, elevenes økte engasjement og ikke minst hvordan den åpne messen ble. Her viste mange elever, spesielt ungdomskolen og VGS en veldig stor forståelse for tematikken og sine løsninger.

Ungt Entreprenørskap i Troms har klart å sette fokus på de utfordringene som Svalbard står ovenfor knyttet til klimaendringer og at blir et mere bærekraftig samfunn. Alle elever har også fått mestringsfølelsen ved å se at det går å gjøre en forskjell, både vet å rette fokus mot problemene, men også at dem får verktøy til å finne løsninger.

 

Det har også økt bevisstheten hos næringslivet på Svalbard om hvordan ungdommen ser på demmes arbeid med å bli mere bærekraftige.