Prosjekt:

Holocen klimahistorie for nordøst Spitsbergen

Prosjektet har bidratt til en økt forståelse av klimavariasjoner i den nordøstlige delen av Spitsbergen de siste 15.000 år.

 

En har sammenkoblet data fra marine og lakustrine arkiver. Foreløpige resultater viser, at Femmilsjøen ble isolert fra Wijdefjorden ca. 11.5 tusen år før nå. Fra ca. 9.5‐4‐5 tusen år før nå mottok Femmilsjøen veldig lite smeltevann, hvilket betyr at Åsgardfonna i den perioden var mye mindre enn den er i dag og muligens ikke eksisterte. Etter 4.0 tusen år før nå ser vi igjen smeltevannsavsetninger i Femmilsjøen. Det tolker vi som at Åsgardfonna begynner å vokse fra ca. 4.0 tusen år før nå. Enn videre tolkes det som at breer eksisterer i nedslagsfeltet fra 4.0 tusen år før nå og helt frem til i dag.