Prosjekt:

Gruvemuseum Gruve 3 – sikring av daganlegg

Gruve 3ble åpnet for publikum høsten 2015. For å få dette til måtte det til en restaurering og sikring av bygningsmasse, registrering av gjenstander og bygninger/anlegg.

 

 

Det ble utført flere tiltak for å sikre daganlegget med støtte fra Svalbards miljøvernfond. Disse tiltakene omfatter følgende:

 

  • Tetting av vegger som skal hindre snødrift inn i anlegget
  • Tetting av tak som skal hindre snødrift og vanninntrenging
  • Drenering og grøfting på baksiden av verkstedområdet
  • Bygging av gangveier i de delene av daganlegget som er mest utsatt for vanninnsig
  • Innstallering av varmeverk som kan brukes til å tørke opp fukt
  • Vannrør er sikret mot frostsprengning

Dette er tiltak som har vært helt nødvendige for å forebygge ytterligere forfall av bygningsmassen.

 

Omvisninger startet september 2015 i et samarbeid mellom Basecamp Spitsbergen og Store Norske. Det første driftsåret hadde anlegget drøyt 3.000 besøkende. Høsten 2016 overtok Store Norske driften og omvisingene alene.

 

Daganlegget/gruveanlegget er pr. i dag et helårig turistprodukt (uavhengig av vær og føreforhold) i Longyearbyen med tre fulltids arbeidsplasser. I 2017 hadde anlegget 5.300 betalende gjester. I tillegg ble det gjennomført åpen dag for Longyearbyens befolkning, besøk av 2. klasse ved Longyearbyen skole i forbindelse med prosjekt «den arktiske skolesekken» og besøk av Kullungen barnehage. Varmtlageret brukes til kulturarrangementer. Gruveanlegget benyttes også til undervisningsformål av UNIS (geologikurset).