Prosjekt:

Gruvelager Sverdrupbyen

Kulturminneprosjektet Gruvelager Sverdrupbyen hadde som mål å restaurere, gjenoppbygge og bevare Gruvelageret fra 1945

 

Arbeidet med Gruvelageret er kommet svært langt og er et forbilledlig eksempel på hvordan en kan ivareta et kulturminne i privat eie. Samtidig er prosjektet til inspirasjon og motivasjon for andre som eier kulturminner på Svalbard. Prosjektet viderføres med ytterlige tiltak gjennom prosjekt 14/74.