Prosjekt:

Geopark Longyearbyen – Strategi for turistutvikling i Longyearbyen

Prosjektet skulle i utgangspunktet være et hovedprosjekt for realisering av en geopark på Svalbard, men prosjektet har endret form underveis. Resultatet er derfor en enkel oppsummering / mulighetsstudie av hva en geopark i Longyearbyen kan være. Forslaget ligger nå åpent for eventuelle lokale initiativ for realisering

 

 

Geopark konseptet bygger opp under reiselivet med sterke krav til bærekraft og forvaltning av verdiene som fremheves som attraksjoner. Det er sterk kobling mellom geologi, økologi og kulturhistoriske forhold som er særlige sterke i Longyearbyen. En potensiell geopark i Longyearbyen ville ha satt fokus på de nære opplevelsene i og rundt byen for å motvirke at byen kun blir en transitt for villmarksopplevelser langt fra byen.

 

Arbeidet med en geopark krever lokal forankring og mye av innholdet videreføres nå av bærekraftprosjektet i reiselivet som også er støttet av Svalbards miljøvernfond.

 

Mer informasjon i brosjyre og i tidligere forprosjekt.

 

Lenker:

European Geoparks Network

Forprosjekt – Geopark Longyearbyen (10/69)