Prosjekt:

Gamle hovedlager

Det er gjennomført en tilstandsvurdering av fundamentene på Gamle hovedlager i Longyearbyen, Svalbard.

 

Det antas, på grunnlag av grunnundersøkelsene og tilstanden til eksisterende fundamenter at tomten er godt egnet for direktefundamentering. For tyngre bygg ville det være aktuelt å fundamentere på støpte pilarer til berg, eventuelt ved store laster med stålkjernepeler, stålprofil eller lignende, utstøpt i foringsrør.

 

Det anbefales at en eventuell refundamentering av eksisterende bygg i første omgang utføres i henhold til anbefalingene, ved utskifting av treverk i skadete fundament og fortsatt direktefundamentering. Det kan videre konkluderes med, at på grunn av relativ beskjeden løsmasseoverdekning er det fullt mulig å føre lastene fra bygget til berg ved hjelp av pilarer eller pilarer. Dette er imidlertid et mer omfattende tiltak hvor innvendig gulv må demonteres og peler må etableres i et rutenett noenlunde tilsvarende nåværende fundamentplanen.