Prosjekt:

Fuglelivet i Longyearbyen

Longyearbyen Feltbiologiske Forening (LoFF) presenterte heftet om Fuglelivet i Longyearbyen fredag 29. mai 09 kl. 18.00 på Svalbard Museum

Gegorg Bangjord holdt foredrag om fuglelivet året rundt i Longeyarbyen med nærområder.

 

Heftet er et samarbeid mellom Svalbard Museum og LoFF, og Svalbards miljøvernfond har støttet prosjektet med 63 000 kroner.

 

Heftet distribueres gratis til alle husstander i Longyearbyen og kan også kjøpes på norsk og engelsk for 50 kroner på Svalbard Museum.